'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowiedodano dnia 18.05.2017r

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie zabudowanych
nieruchomości z prawem wieczystego użytkowania gruntu:

I - sklep przy ul. Okrzei 5A
działka o pow 772m2, budynek o pow 191m2.

II - sklep przy ul. 17 Stycznia 8
działka o pow 1801m2, budynek o pow 558m2.

III - sklep przy ul. Sienkiewicza 36
działka o pow 615m2, budynek o pow 188m2.

Oferty pisemne należy składać do dnia 20 czerwca 2017.
Regulamin przetargu do wglądu w biurze Spółdzielni ul. Warszawska 1/3, 06-400 Ciechanów (budynek SDH).
Kontakt: tel. (23) 672-48-29 lub (23) 672-29-24
e-mail: sekretariatspolem@wp.pl