'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie 

 

I – prawa wieczystego użytkowania działki gruntu o nr ewid. 54/2 o powierzchni
1801 m2 położonej w Ciechanowie przy ul. 17 Stycznia 8 wraz z prawem własności
budynku o pow. 558 m2, posadowionego na gruncie , KW Nr 00009999.
II – przy ul. Aleja Niepodległości 2
działka nr 3229/5 i nr 183/4 o pow.12 052 m2,
budynek przemysłowy o pow. 2 473 m2, budynek garażu o pow. 208 m2,
budynek silosowni magazynowy o pow. 92 m2,
budynek stacji trafo o pow. 64 m2,
budynek stacji paliw o pow. 10 m2,
budynek portierni o pow. 23 m ,
IV - przy ul. Sienkiewicza 29A
działka nr 1685/3, 1685/5, 1685/6 o pow. 4 181 m2,
budynek przemysłowy o pow. 790 m2,
budynek gospodarczy o pow. 96 m2.