'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowiedodano dnia 24.08.2017r

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie zabudowanych
nieruchomości:

I - sklep przy ul. 17 Stycznia 8
działka o pow 1801m2, budynek o pow 558m2.

II - sklep przy ul. Sienkiewicza 36
prawo wieczystego urzytkowania gruntu,
działka o pow 615m2, budynek o pow 190m2.

Oferty pisemne należy składać do dnia 14 września 2017 do godziny 15:00
Regulamin przetargu do wglądu w biurze Spółdzielni ul. Warszawska 1/3, 06-400 Ciechanów (budynek SDH) lub regulamin
Kontakt: tel. (23) 672-48-29 lub (23) 672-29-24
e-mail: sekretariatspolem@wp.pl