'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w CiechanowieSpołem PSS w Ciechanowie
ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie zabudowanych nieruchomości

-sklep przy ul. Sienkiewicza 36 w Ciechanowie, prawo wieczystego użytkowania gruntu,
nr działki 1456 o powierzchni 615m2, budynek o pow 190m2, nr KW PL1C/00009999/4.
Obszar ten w miejscowym planie zagospodarowania jest przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową
wielorodzinną i jednorodzinną z usługami nieuciążliwymi. Wadium w wysokośi 30.000zł

-sklep przy ul. 17 Stycznia 8 w Ciechanowie, prawo wieczystego użytkowania gruntu, nr działki 54/2 o powierzchni 1801m2,
budynek o powierzchni 558m2, nr KW PL1C/00009999/4. Plan zagospodarowania przestrzennego - zabudowa
usługowa śródmiejska o funkcji mieszkaniowej i usługowej. Wadium w wysokości 30.000zł

-przy ul. Aleja Niepodległośi 2, działka nr 3229/5 i nr 183/4 o powierzchni 12052m2, budynek przemysłowy o powierzchni 2473m2,
budynek garażu o powierzchni 208m2, budynek silosowni magazynowej o powierzchni 92m2, budynek stacji trafo
o powierzchni 64m2, budynek stacji paliw o powierzchni 10m2, budynek portierni o powierzchni 23m2

-przy ul. Sienkiewicza 82, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu o powierzchni 244m2

-przy ul. Sienkiewicza 29A, działka o nr 1685/3, 1685/5, 1685/6, o powierzchni 4181m2, budynek przemysłowy
o powierzchni 790m2, budynek gospodarczy o powierzchni 96m2 - prawo własności

 

Składanie ofert do 21.11.2017r do godziny 15:00
Wpłata wadium w wysokości 30.000zł do 21.11.2017r
Zachęcamy do kontaktu pod nr 23 672-48-29 ; 23 672-29-24
Żeby zapoznać się ze szczegółami kliknij regulamin