'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie"Społem" PSS w Ciechanowie

ogłasza pisemny przetarg ofertowy na zbycie zabudowanych nieruchomości:

-sklep "RENATA" przy ul.Sikorskiego 12
cena wywoławcza 2.500.000zł netto,
odrębne własnościowe prawo do lokalu o pow. 982m2, działka nr 980/64 o pow. 2305m2

-sklep przy ul.Sienkiewicza 36

prawo wieczystego użytkowania gruntu, działka nr 1456 o pow. 615m2, budynek o pow. 229m2

-piekarnia przy ul.Sienkiewicza 29A

prawo własności, działka nr 1685/3; 1685/5; 1685/6 o pow 4181m2, budynek o pow. 790m2

-piekarnia przy ul.Aleja Niepodległości 2

prawo wieczystego użytkowania gruntu, działka nr 3229/5; nr 183/4 o pow 12,052m2, budynek o pow. 2473m2

 

Oferty pisemne należy składać do dnia 08 czerwca 2018r
Wpłata wadium w wysokości 50.000zł do 08.06.2018r
.

Regulamin przetargu do wglądu w biurze Spółdzielni
ul.Warszawska 1/3 (budynek SDH) w godzinach 7:00-15:00

tel: 23 672-48-29 ; 23 672-29-24