'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Ciechanowie 

 

 

ZAPRASZAMY NA OTWARCIE
DRUGIEJ "GAMY" W CIECHANOWIE.

05.04.2017r godzina 9:00, ul. Plac Kościuszki 1/3